Contents that have the tag: "kansainvälisyys"

Contents

added to this topic, including challenges, vision and ideas

 • Monikulttuurisuus ja kielten opiskelu
  Yritykset kansainvälistyvät ja kielitaitoa tarvitaan yhä enemmän. Miten opit vieraita kieliä, jos pääpaino opetuksessa on vain kieliopin osaamisessa ei puhumisessa tai ymmärtämistä tukevassa toiminnassa.
 • Ulkomaille, ulkomaille!
  Kansainvälisyys on päivän sana.
 • EU:n sisäiset kuljetukset vuonna 2030
  EU:n yhteismarkkinat vahvistuvat, joten unionin sisäisten kuljetusten merkitys kasvaa.
 • KANSALLISET VS EU:N EDUT
  Yhteistyön esteenä voi olla kansallisten etujen ajaminen, joka johtaa EU:n hajaantumiseen ja huonoimmassa tapauksessa hajoamiseen, sekä Euroopan kiinnostavuuden vähentyminen kansainvälisesti ja markkinoiden globalisoituminen.