Contents that have the tag: "asiakaskäyttäytyminen"

Contents

added to this topic, including challenges, vision and ideas

  • Brändin luomien mielikuvien vaikutus kuluttajan ostopäätökseen, aiheanalyysi
    Pyrin selvittämään kuluttajan ostopäätösprosessia psykografisten tekijöiden kautta. Vaikka saatavilla on lukuisia erilaisia tuotteita ja palveluita, miksi kuluttajat päätyvät valitsemaan juuri sen tietyn? Mitkä ovat erilaisten tekijöiden (hinta, saatavuus, tuotemerkki, mielikuvat yms.) vaikutus itse ostopäätökseen?