Contents that have the tag: "Maaseutumatkailu"

Contents

added to this topic, including challenges, vision and ideas

 • Opinnäytetyön aiheanalyysi
  Opinnäytetyöni aiheena on tutkia nuorten kaupunkilaisten aikuisten asenteita maaseutua ja maaseutumatkailua kohtaan.
 • Opinnäytetyön aiheanalyysi
  Opinnäytetyöni aihe on Matkailullisten yhdistysten rooli matkailun kehittämisessä. Hankkeen toimeksiantaja on Matkailun teemaryhmä, josta yhteyshenkilönäni toimii Nina Vesterinen. Opinnäytetyössäni tutkin matkailullisten yhditysten roolia ja toimintaa matkailun kehittämisessä.
 • Vihdoin nuorten matkustamisesta saatiin ajankohtaista tietoa!
  Nuorten matkustuskäyttäytymistä selvitettiin tutkimuksessa, jonka suunnitteli ja toteutti opiskelija Laurea-ammattikorkeakoulusta. Tutkimuksen aihe keskittyi tutkimaan maaseutumatkailua nuorten näkökulmasta. Tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että nuoret matkustavat maaseudulle useamman kerran vuodessa.
 • Suomalainen ruoka maaseutumatkailijoille sähköisessä markkinoinnissa
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa miten suomalaisesta ruoasta viestitään maaseudun matkailijoille sähköisessä markkinointiviestinnässä. Samalla antaen kehitysehdotuksia yrittäjille.