Contents that have the tag: "nuorisotilat"

Contents

added to this topic, including challenges, vision and ideas

  • Nuorisotilojen passiivinen mediankäyttö nuoria aktivoivaksi tekijäksi
    Nykytilanne nuorisotiloilla on se, että mediaa, tarkemmin sanottuna televisiota ja internettiä käytetään lähinnä viestimiseen ja viihtymiseen. Nuoret passivoituvat näiden joukkoviestimien äärellä, eivätkä pyri kehittämään itseään, omaa osaamistaan tai vaikutusmahdollisuuksiaan.
  • Nuorisotilojen passiivinen mediankäyttö nuoria aktivoivaksi tekijäksi
    Nykytilanne nuorisotiloilla on se, että mediaa, tarkemmin sanottuna televisiota ja internettiä käytetään lähinnä viestimiseen ja viihtymiseen. Nuoret passivoituvat näiden joukkoviestimien äärellä, eivätkä pyri kehittämään itseään, omaa osaamistaan tai vaikutusmahdollisuuksiaan.