Contents that have the tag: "Omahoito"

Contents

added to this topic, including challenges, vision and ideas

  • Suomalaisten Suunterveys
    Suunterveyden hoitamiseksi katsotaan sellaiset toimenpiteet, jotka toistuvasti suoritettuna parantavat tai hoitavat suunterveyttä. Tämä tarkoittaa käytännössä säännöllistä hampaiden harjausta, fluorihammastahnan käyttö, terveellisiä ravinto tottumuksia jo lapsuudesta alkaen. Suun terveyttä edistävät tavat ja tottumukset muovautuvat varhain, joten terveysneuvonta ja ohjaus tulisi kohdistaa lapsiin ja nuoriin. ( Honkala & Honkala 2004, 221).
  • Suomalaisten suunterveys
    Suunterveyden hoitamiseksi katsotaan sellaiset toimenpiteet, jotka toistuvasti suoritettuna parantavat tai hoitavat suunterveyttä.