Added: 05.02.2010 13:33
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.

Kielten opiskelu

Kielen opiskelun haasteet

On tärkeää miettiä eri näkökulmista sitä, miten vastata nykypäivän kielten osaamiseen liittyviin haasteisiin. Kielten laaja-alainen osaaminen on todella tärkeää: eri kielten osaamisesta on esimerkiksi työelämässä suurta hyötyä. Opiskeluaikana esimerkiksi kouluissa voidaan tarjoata hyviä mahdollisuuksia kielten opiskeluun, mutta niitä tulisi pystyä opiskelemaan myös vapaa-ajalla. Tähän liittyvän ratkaisun takana on ajatus siitä, että esimerkiksi venäjän opiskelu helpottuisi huomattavasti, jos olisi joku jonka kanssa puhua sitä myös koulun ulkopuolella. Vieraan kielen kuunteleminen ja puhuminen on erittäin tärkeä osa sen oppimista. Kielten opetuksen ongelmia voivat olla muun muuassa se, että vaikka periaatteessa on mahdollisuus valita useammista kielistä, erikoisempien kielten opiskelu, esimerkiksi latina, voi olla koulussa hankalaa. Koulussa on myös melko tarkat rajat siinä, minä ikävuosina voi aloittaa mitäkin kieliä ja niiden opiskelulle on varattu tietyt määrät tunteja. Haetaan keinoja sille miten kielten opiskelu tehostuisi ja monipuolistuisi koulun ulkopuolella.

Research question: Miten helpottaa kielten opiskelua?

Can you solve this challenge? or

Solution(s) for this content
User image
Kielten opiskelua mukana kannettavan koneen avustuksella.

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

Vapaa-ajan toimintaa kuten harrastuksia voitaisiin ohjata muulla kuin suomenkielellä. Jääkiekkoharkat voitaisiin vetää ruotsiksi, tanssitunteja ranskaksi, kerhotoimintaa vaikkapa venäjäksi.