Added: 20.09.2011 13:20
Linked challenges: (1)
peekoo: Sisäiset prosessit
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 378 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Vaihtelevuutta työhön

Johtajat kouluun ja työntekijät työnkiertoon

Motivaation puute vaivaa yritysten työntekijöitä tämän hetkisessä yhteiskunnassa.

Huolestuneena katson syrjäytymisen lisääntymistä - mitä pitää tehdä.
Moraalikäsitykset ja työnteon tärkeys on kadottanut vaikutusvaltaa Top 10 -listoilla. Nyt ja nopeasti täytyy löytyä keinot aktivoida työssäkäyvät ja pian työnteon aloittavat nuoret.

Suosittelen työntekijöille työnkiertoa sen vaihtelevuuden vuoksi. Näin saadaan myös yritykselle tärkeitä moniosaajia sekä sijaiskäytäntö toimivaksi.

Johtajuus on myös tärkeässä roolissa!Your idea/solution in one sentence: Työnkierto

Do you a have better idea? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up