Added: 07.11.2011 15:16
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 301 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Opiskelijoiden työssä käyminen

Opiskelijoiden töissä käyminen opiskeluiden aikana voivat viivyttää opiskelijan valmistumista.

Opiskelijoiden taloudellinen tilanne on usein todella tiukka eikä pelkällä opintotuella tule kunnolla toimeen. Tästä syystä monet opiskelijat käyvät opiskelujen ohella myös töissä. Töissä käynnin takia valmistuminen saattaa viivästyä merkittävästi.Aika ei meinaa riittää sekä opiskelulle että työnteolle, joten opinnot kärsivät tästä. Töissä käynti voi vaikuttaa myös opiskelijan arvosanoihin sillä tämä ei jaksa välttämättä panostaa niin paljon opiskeluun.

Research question: Kuinka opiskelijoiden taloudellista tilannetta saataisin parannettua ilman, että opinnot kärsivät?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up