Added: 29.04.2010 09:53
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 652 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

on haastavaa saada opiskelijat kiinnostumaan ja tuottamaan sisältöä massidea.org-verkkoyhteisöön.

Jalkauttamisvaiheessa on tärkeää selvittää mikä motivoi opiskelijoita toimimaan Massidea.org'ssa.

Verkkoyhteisön suurimmat haasteet liittyvät yhteisön rakentamiseen. mikäli verkkoyhteisön toiminta jätetään oman onnensa nojaan, toiminta hiipuu ja lopulta häviää. siksi on erityisen tärkeää selvittää, millä yhteisön jäsenet saadaan kiinnostumaan yhteisöstä ja tämän jälkeen suorittaa tarvittavat toimenpiteet, jotka edesauttavat jäsenten sitoutumista yhteisöön.

Ongelma koskettaa erityisesti opiskelijoita, joiden on tarkoitus luoda uusia ideoita ja keräävät markkina- ja asiakastietoa verkkoyhteisöön sekä myöhemmässä vaiheessa mukaan tulevat aktiiviset eläkeläiset, jotka haluavat jakaa oman elämän aikana kertyneitä kokemuksia yritysten ja julkisten organisaatioiden hyödynnettäväksi. sisältöä voi kuitenkin kuka tahansa tuottaa verkkopalveluun.

ongelma on ajankohtainen juuri nyt, kun massidea.org’in jalkauttamisvaihe ja jatkuva kehittäminen on käynnissä. yhteisön mukana oleminen itse verkkoyhteisön kehittämisessä on tärkeää, koska sillä on kannustava vaikutus yhteisön jäsenille lähteä mukaan yhteisön toimintaan.

käytännössä ongelma koskettaa koko suomea, mutta tällä hetkellä ensisijaisesti opiskelijoita ammattikorkeakouluissa.

Research question: Mikä motivoi opiskelijoita liittymään Massidea.org'iin?

Can you solve this challenge? or

Solution(s) for this content
User image
Opiskelijoita arvostavat verkkoyhteisöissä mielenkiintoista aihetta sekä selkeyttä. sisällöntuotantoon motivoi eniten oman osaamisen näyttäminen.

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

(27 Jun 2010)
Hyviä ideoita kuinka Massidea.orgiin saadaan lisää sisällön tuottajia voi esittää \"Massidea.org - New feature suggestions\" ryhmässä.

http://www.massidea.org/en/campaign/view/2
(06 May 2010)
Palvelun tuottajalla/ylläpitäjälle onkin haaste saada ihmisiä tuottamaan sisältöä sivustolle, mutta jos siihen keksisi jonkin porkkanan jolla ruokittaisiin ihmisten halukkuutta tuottaa sisältöä sivustolle.

Sivustoa voisi myös yrittää mainostaa enemmän, koska en ole koskaan aikaisemmin nähnyt netissä mitään mainosta/banneria.