Added: 13.12.2011 09:25
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 478 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Nuorista tulevaisuuden sosiaalisen median taitajia

Nuoret käyttävät päivässä paljon aikaa netissä ja etenkin sosiaalisen median palveluissa. Tämä turvaa sosiaalisen median laajan tietämyksen tulevaisuuteen.

Sosiaalisesta mediasta on tullut ehkä kaikkein vaikutusvaltaisin media, niin sosiaalisessa kanssakäynnissä kuin myös liike-elämässä. Sosiaalisesta mediasta on tullut jopa jollain tapaa johtavin markkinointi kanava. Sosiaalisen median käyttö on halvempaa ja nopeampaa mutta ongelmana on työikäisten ja vanhempien sosiaalisen median tietämättömyys. Sosiaalinen media tulee todennäköisesti laajenemaan vieläkin tulevaisuudessa, joten sen taitajia tarvitaan. Monella yrityksellä ei ole palveluksessaan ketään, joka osaisi sosiaalisen median käytön läpikotaisin. Apua tulevaisuudessa tarvitaan ja tulevaisuus seisoo nuorten harteilla.

Nuoret viettävät nykyään monta tuntia päivästä netissä, missä on niin hyviä kuin huonoja puolia. Nuorille voi muodostua riippuvuus nettiä ja sosiaalista mediaa kohtaan, mikä ei ole kovin hyvä juttu. Minun mielestäni se on toisaalta myös mahdollisuus koska vastaavasti nuorille muodostuu päivittäisen netinkäytön kautta niin vahvatietämys sen mahdollisuuksista. Tästä tietämyksestä on varmasti paljon hyötyä tulevaisuudessa. On usein sanottu, että nuorissa on tulevaisuus. Nuorten valtava sosiaalisen median tietämys luo suuria mahdollisuuksia tulevaisuuteen. Tulevaisuudessa tarvitaan nuoren tietämystä sosiaalisen median mahdollisuuksista. Suuri sosiaalisen median tietämys turvaa mahdollisesti myös työpaikan saannin jos kehitys jatkuu tähän suuntaan.

Your idea/solution in one sentence: Sosiaalinen media voi luoda riippuvuuden nuorille, mutta sen suuri tietämys luo heille tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Do you a have better idea? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up