Added: 06.05.2010 11:06
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 570 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Ohjattua keskustelua ja perusteltua moderointia

Nuorten forumeille pitäisi pestata nuorisotyöntekijöitä ohjaamaan keskustelua, lisäämään teitoa ja pitämään keskustelu asiallisena.

Nuorilla on selkeä tarve keskustella ajankohtaisista ja vaikeistakin asioista, mutta nettikeskustelut pilaa usein asiaton huutelu ja niistä seuraava koko keskustelun poistaminen.

Forumeilla voisi olla käytössä koulutettuja moderaattoreita, tai enemmänkin ohjaajia, jotka kertovat kommenttien ollessa asiattomia ja perustelevat mahdolliset poistot. Ohjaajat voisivat osallistua keskusteluun antamalla lisää tietoa aiheesta ja korjaamalla mahdollisia asiavirheitä sekä vastaamalla nuoria pohdituttaviin kysymyksiin. Ohjattuja keskusteluja on jo Pelastakaa lapset ry:n manteli-chateissa ja Habbo-hotellin Netari-verkkonuorisotalossa. Nämä ovat suosittuja ja uusille ohjaajille on jatkuvaa tarvetta. Tällaista ohjaajien käyttöä voitaisiin laajentaa muillekin forumeille ja näin parantaa nuorten käymän nettikeskustelun laatua. Ohjatussa ympäristössä olisi turvallista sanoa omia ajatuksiaan, sitä ei pilaisi asiattomuudet ja nuorten asenteisiin voitaisiin pyrkiä vaikuttamaan ohjaajan hyvin perusteluilla viesteillä. Hyvän esimerkin kautta nuoret oppisivat myös itse perustelemaan väitteensä ja ottamaan toiset huomioon keskusteluissa.

Your idea/solution in one sentence: Nuorten nettikeskusteluihin enemmän koulutettuja ohjaajia.

Do you a have better idea? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up