Added: 11.05.2010 23:19
Linked challenges: (1)
123321: Johtamisen ongelmat
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 525 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Ratkaisupohdintoja johtamisen ongelmiin

Johtamisen ongelmaksi on mainittu auktoriteetin puute tai sen menettäminen ja kysytään miten auktoriteetti luodaan ja miten se saadaan takaisin.

Johtamistaidot ovat lahja, joka joillekuille harvoille on suotu: muiden on opeteltava nämä taidot ja lahjakaskaan on harvoin ”seppä syntyessään”. Nyky-yhteiskunnan ongelmana on auktoriteettien puute tai vähintään auktoriteettien kunnioittamisen puute. Harva nykylapsi kasvaa ”kunnioita isääsi ja äitiäsi”-opein, joten tulevaisuudessa auktoriteetin menettäminen tapahtunee entistäkin helpommin. Auktoriteetti on sekä otettava että ansaittava, mikäli johto- tai esimiesasemassa työskentelee. Auktoriteetti ei tarkoita ”pomottamista” vaan asiallista, oikeudenmukaista ja vastuullista käyttäytymistä sekä itsensä kunnioittamista: se, joka ei kunnioita itseään ei saa muidenkaan kunnioitusta. Itsensä kunnioittaminen tarkoittaa myös sitä, että muiden epäasialliseen käytökseen on puututtava välittömästi. Auktoriteettia ei luoda väkisin tai väkivallalla, vaan se syntyy parhaassa tapauksessa itsekseen, kun yksilö keskittyy edellä mainittujen periaatteiden noudattamiseen. Yhteisön sisäiset käyttäytymissäännöt myös joko auttavat tai estävät auktoriteetin kunnioittamista.

Auktoriteetin menettäminen ja sen takaisin saaminen on hankalampi asia, ja se voi tapahtua niin monella eri tavalla, ettei yksiselitteistä tai helppoa keinoa sen takaisin saamiseen ole. Auktoriteettiin liittyy luottamus ja menetetyn luottamuksen palauttaminen ei kaikkien yksilöiden kohdalla ole mahdollista. Anteeksi voi antaa, mutta luottamukseen tullutta aukkoa on usein vaikea paikata. Jos auktoriteetti on menetetty esimerkiksi tehdyn ja myönnetyn virheen takia, on sen palauttaminen helpompaa. Tällaisessa tilanteessa auktoriteetin menetysongelma saattaa jopa olla yksilön sisäinen ongelma, ei niinkään ulkoinen eli yksilön on pystyttävä käsittelemään asia itsensä kanssa, ylittämään se ja astumaan uusi askel eteenpäin. Yhteisön silmissä hän ei välttämättä ole vielä menettänyt auktoriteettiaan, mutta menettää sen kyllä ennen pitkää, ellei kykene omaa sisäistä maailmaansa saattamaan järjestykseen.

Esimiehen asema ei ole usein helppo ja usein paineita luovat sekä yrityksen ylempi johto että alaiset. Johtaminen vaatii luonnetta, selkärankaa sekä päätöksentekokykyä ja vastuun kantamista tehdyistä päätöksistä. Yksi parhaista esimiehistäni teki kerran päätöksen, jota vastaan hän tiesi alaistensa olevan. Hän sanoi kantavansa siitä vastuun ja ottavansa syyn niskoilleen, jos hänen arvionsa tilanteesta osoittautuisi vääräksi. Näin myöhemmin osittain kävikin, mutta auktoriteettiaan hän ei alaistensa silmissä koskaan menettänyt: hän ei ylemmän johdon edessä kertaakaan yrittänyt siirtää vastuuta epäonnistumisesta alaisilleen vaan myönsi avoimesti tekemänsä virheratkaisun. Esimerkillinen esimieheni tiesi asemansa ja vastuunsa, oli oikeudenmukainen ja pystyi kohtaamaan itsensä ja tekemänsä virheen.

Your idea/solution in one sentence: Auktoriteetti ansaitaan oikeudenmukaisella ja vastuullisella käyttäytymisellä sekä oman itsensä kunnioittamisella.

Do you a have better idea? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up